Algunes dades de Burkina

Capital

Ouagadougou

Població

16.460.100 habitants

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

Posició 183 de 187

Població sota el llindar de la pobresa

44,6%

Esperança de vida en néixer

55,9 anys

Taxa de mortalitat menors 5 anys

102 per cada mil infants nascuts vius

Taxa de permanència fins a l′últim curs de primària

69%

Taxa d′alfabetizació d′adults

28,7%

Dones alfabetitzades per cada 100 homes

58,8

Fonts: Informe PNUD 2014 / Unicef